160715sarashinaWS_h1

更科有哉WorkShop

更科有哉先生ワークショップ開催!「アシュタンガヨガ Workshop」 アシュタンガヨガを初心者の方にもわかりやすく、基礎から丁寧に解説、 更科先生による多くの…